Představení ABATOP z.s.

 Vítejte na webových stránkách ABATOP z.s.

     ABATOP z.s. je křesťanská organizace, které napomáhá a působí v prevenci sociálně patologických jevů. Zabývá se vzděláváním a vyučováním o nemoci AIDS, nebezpečí přenosu viru HPV co způsobuje u žen nádor děložního čípku. Zabýváme se vzděláváním a prevencí nebezpečí drog a jiných závislostí. Přednášíme také o prevenci nechtěného těhotenství, o sexu, lásce věrnosti. Mladým lidem přinášíme etické a morální hodnoty. 
     Přednáškami na školách po celé ČR ABATOP z.s. informuje mladé lidi o nástrahách rizikového chování v oblasti sexu, škodlivosti pornografie a zneužívání návykových látek a drog.

     V roce 2019 lektoři ABATOPu přednášeli vícekrát na 450 školách.  Uskutečnili jsme více než 150 akcí pro veřejnost, v dětských domovech, táborech a na konferencích. Některá města a školy navštívilo více našich lektorů a přednášeli na více témat. Měli jsme také programy a přednášky v zahraničí. Celkem jsme v roce 2019 přednášeli pro 130 tisíc posluchačů.  

     V roce 2020 Covid překvapil celý svět. Zasáhl mnoho lidí. Lektoři zažívali, že rok 2021 nebyl časem výkonu, ale časem milosti. Byl to rok zavřených a otevřených dveří. Někteří lektoři v době, kdy nemohli přednášet ve školách osobně, přednášeli studentům přes počítač on line přednášky.

 
Poděkování přátelům, za Vaši podporu. Jen díky Vám jsme mohli v roce 2022 pokračovat ve službě.
 
 
      Rychlý kontakt: Telefon: 603 262 295; E-mail: tomi.rehak@seznam.cz    
                       
       Kliknutím na obrázek si vyberte z naší nabídky.
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      
       Posláním ABATOP z.s. je organizovat, zajišťovat a poskytovat přednáškovou a poradenskou činnost mladým lidem. Touto činností zasahujeme a ovlivňujeme žáky a studenty ZŠ a středních škol, učilišť a také rizikové skupiny zvláštních a speciálních škol, sociálních ústavů a dětských domovů kde převážnou část tvoří romské etnikum. Cílem je informovat mladé lidi na školách o rizikovém chování a možných způsobech přenosu HIV/AIDS.  Projekt ABATOP z.s. vychovává k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů, vyzdvihuje hodnoty jako je věrnost, panenství a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Naší snahou je, aby mladí lidé získali informace, sebevědomí, úctu k druhému pohlaví, byli povzbuzeni v sebeovládání a přistupovali s úctou k životu a partnerství.  

    Cílem je snížení rizikového chování mládeže, snížení rozvodovosti a počtu nechtěných těhotenství, snížení rizika nákazy HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob. Cílem je motivovat ke změnám chování mládeže takovým směrem, který povede k omezení dalšího šíření infekce HIV/AIDS, pohlavních nemocí a zneužívání návykových látek a drog.  

    Nabízíme poradenství a kontakty na příslušná odborná pracoviště.
                                                                                    Tomáš Řehák – ředitel ABATOP z.s.
 
Jméno organizace: ABATOP z.s.
Sídlo: Táborská 1047, 539 01 Hlinsko v Č.
Telefon: 603 262 295
E-mail: tomi.rehak@seznam.cz
IČO: 26553201 DIČ: CZ26553201
Bankovní spojení: KB Hlinsko, č.u.: 43-5132250207/ 0100 Název účtu: ABATOP
 
Ředitel: Tomáš Řehák
Pokladní: Ing. Jiří Malý