Pozvání ke spolupráci

 

Milí přátelé, krátce jsme vás seznámili s činností ABATOP z.s.   

  Prevencí se zachraňují životy. Pokud se člověk stane HIV pozitivním, je vyřazen ze společnosti, ztratí zaměstnání, mnohdy je odmítnut svými blízkými, prožívá beznaděj. Nemocní prožívají dlouhodobé bolesti, často je opouštějí rodinní příslušníci a přátelé. Náklady na péči o jednoho AIDS nemocného člověka činí asi 400 000 Kč ročně. Myslíme si, že je mnohem lepší podpořit prevenci, než pozdější nákladnou péči o nemocné HIV/AIDS.

       Máme vybudované velmi dobré kontakty a vztahy na školách. Ředitelé škol nás žádají o přednášky. Máme ve svém archivu mnoho děkovných dopisů a povzbuzení od ředitelů mnoha škol, obdobně i mnoho kladných referencí. O tyto přednášky je ze strany ředitelů, uči­telů a především studentů veliký zájem. Kdyby tomu tak nebylo, tak by nás žádný ředitel do školy opakovaně nepustil. Školíme nové lektory, kteří pracují v různých křesťanských organizacích. Tito lektoři mají opravdové obdarování pro práci s dospívající mládeží, se studenty.

      V rámci zahraniční pomoci naši lektoři přednášeli o problematice HIV/AIDS na různých seminářích pro učitele, lékaře, sociální pracovníky a pracovníky s mládeží v různých církvích v mnoha městech v Rusku, na Ukrajině, Tádžikistánu, Kazachstánu, Bělorusku, Estonsku, Chorvatsku a Polsku. Často přednášíme také na Slovensku. Více viz: Mise v zahraničí.

      Je pro nás velmi nesnadné a velice těžké psát za neziskovou organizaci žádosti a prosby na sbory, církve, ředitele firem a podnikatele o finanční podporu. Někdy jsme si připadali jako žebráci. Mnohému jsme se naučili a bylo nám to za dobré. Nyní víme, že nejsme žebráci. Věříme, že tento projekt zachraňuje lidské životy. Proto nabízím spoluúčast na tomto projektu.

    I když jsme si dobře vědomi, že nyní je období finanční krize a nejistoty, přesto se na Vás obracíme, přátelé známí i neznámí, s nabídkou a prosbou. Pokud byste viděli za dobré a chtěli přispět na tuto naši službu, můžete zaslat libovolnou jednorázovou nebo pravidelnou částku na číslo účtu ABATOP z.s. : 

    

             

Každý i nepatrný příspěvek může pomoci. Nabízíme živnostníkům a firmám možnost uzavření sponzorské a nebo darovací smlouvy. Pokud se rozhodnete podpořit tuto službu a práci, rádi Vás budeme informovat o naší činnosti. Z důvodu správného rozlišení příspěvků dárců, rádi   zájemcům přiřadíme variabilní symbol, podle kterého jej v účetnictví rozpoznáme a budeme evidovat. Na konci roku rádi vydáme potvrzení o daru k uplatnění snížení daňového základu.

Velmi se nám líbí příběh Oskara Schindlera, který za peníze polských Židů, koupil v Krakově továrnu. Díky svým kontaktům a armádním zakázkám vydělal velké množství peněz. Měl naprostou svobodu s nimi naložit podle libosti, ale tento muž se rozhodl koupit život 1 100 Židů, směřujících neodvratně do plynových komor v Osvětimi. Dá se říct, že penězi, které vydělal a použil, přehodil jakousi výhybku v životech těchto lidí a jejich budoucnost se změnila. Tyto peníze znamenaly rozdíl mezi životem a smrtí, mezi nadějí a zoufalstvím.

     Jinými slovy: PENÍZE SE PROMĚNILY V ZÁCHRANU MNOHA LIDSKÝCH ŽIVOTŮ.      

  Ne každý může zachránit tisíce lidí, ale každý z nás může pomoci změnit budoucnost třeba jednoho člověka.

    Děkujeme, že jste navštívili tyto webové stránky a věnovali jim svoji pozornost. Budete li mít zájem o bližší seznámení  s naší činností, kontaktujte nás. Velmi rádi Vás budeme informovat.