Hodnocení přednášek

Výběr z dopisů škol – hodnocení přednášek
 
Vynikající přednáška.
 PaedDr. Fechtnerová, Obchodní akademie Beroun
 
Studenti vyjádřili po přednášce obrovské nadšení, přednášku hodnotili jako nejlepší, jaké se v životě zúčastnili. Přednáška je působivá, většinu studentů hluboce zasáhne. Chci vyjádřit velké poděkování.
 Mgr. Magda Sodomková, Střední zdravotnická škola, Svitavy
 
 
Dne 15. 9. proběhla na naší škole beseda s názvem „Prevence proti viru HPV“, která byla určena pro chlapce a dívky osmých a devátých tříd. V rozsahu jedné vyučovací hodiny (45 minut) měli žáci možnost dozvědět se nejdůležitější informace týkající se dané problematiky, tzn. jaké jsou příčiny vzniku infekce, jak se vir přenáší, jaké onemocnění způsobuje i možnosti prevence nákazy. Velmi kladně hodnotím odbornou připravenost přednášející i zvolenou formu besedy doplněnou nejen fotografiemi, ale i vlastními zkušenostmi. Paní Stehlíková dokázala se žákyněmi navázat kontakt, zvolila vhodný způsob komunikace. Celkově se beseda uskutečnila v příjemné atmosféře a byla pro žáky velmi zajímavá a přínosná.
Mgr. Ivona Loubalová, ZŠ a MŠ Údolí Desné

Zúčastnil jsem se se žáky 9.A besedy paní Stehlíkové o prevenci před virem HPV. Myslel jsem, že se ve svém věku již nemůžu o této problematice nic dozvědět, ale mýlil jsem se. Paní Stehlíková měla besedu velmi dobře připravenou, má příjemné vystupování a děti si dokáže získat na svou stranu jak svými odbornými znalostmi, tak i smyslem pro humor. Pro dospívající žáky je beseda velmi přínosná v tom, že se před zahájením svého sexuálního života dozvědí o rizicích, která jim při sexu reálně hrozí, a aby se také zamysleli nad svou další budoucností. Beseda nenásilnou formou děti vychovává a má velký preventivní účinek před nezdravým sexuálním životem.                                                                                                                                      Mgr.Vladimír Pařík, zástupce ředitelky školy ZŠ Pardubice, Prodloužená                                    

Vážený pane,

před 14 dny jste na naší škole uskutečnil pro několik tříd celkem asi 200 studentů a studentek přednášku, které jste dal název „Sex, láska a AIDS“.

Byla jsem překvapena sugestivností, s jakou jste byl schopen o tak závažné chorobě jako je AIDS hovořit. I na vyučující, kteří se touto pro­blematikou zabývají podrobněji, zapůsobilo Vaše vyprávění o Vaší práci s nemocnými, čísla dokumentující rychlost, s jakou se tato choroba šíří a obrázky lidí napadených touto nemocí.
Stejně neformálně a zajímavě jste se studenty hovořil o jejich sexuál­ním životě, nebezpečí promiskuitního chování atp. Protože jsem s většinou tříd o Vaší přednášce diskutovala, překvapilo mě, jak pozitivně reagovaly dívky například na otázku „ztráty panenství“.
Především ve třídách, kde nemají předmět, který se více dotýká ale­spoň v některých tématech této problematiky, vyvolala Vaše přednáška velkou diskuzi a jak jsem sledovala, u některých dívek zřejmě oprávněné obavy při rekapitulaci jejich „sexuální minulosti“. O přesvědčivosti Va­šeho vystoupení svědčí i to, že se třídy, na které se z časových důvodů tzv. nedostalo, dožadovaly další přednášky.
Vážený pane, dovolte mi, abych Vám poděkovala za sebe i vyučující, kteří měli možnost si Vás vyslechnout. V dnešní „komerční době“, kdy je obtížné zajistit fundované odborníky na přednášky, které by doplnily výuku ve školách, bylo Vaše vystoupení „balvanem vhozeným do stoja­tých vod“...
Ještě jednou děkuji za žáky i pedagogy a přeji Vám, abyste v této činnosti měl možnost i nadále pokračovat.
 ISŠ Nová Paka, Daniela Vítová a ředitel Milan Pospíšil
 
Přednáška byla fantastická... Moc, moc, moc děkujeme.
Mgr. Z. Ročková, Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí
 
Odezva této akce byla velmi silná mezi studenty i mezi profesory, .... oslovila, zaujala a vyburcovala své posluchače.
 ředitel Gymnázia, Jihlava
 
Ředitelství OA oceňuje spolupráci a věří, že vzhledem k zá­važnosti problematiky AIDS se tyto přednášky pro studenty OA v Opavě uskuteční každý rok.
 ředitel Obchodní akademie, Opava
 
Studenty přednáška velmi zaujala a pedagogičtí pracovníci konstato­vali, že se s takto zajímavým pořadem dosud nesetkali. Domnívám se, že pořad by byl vhodný i pro studenty jiných škol.
výchovná poradkyně Gymnázia Jiřího Wolkera, Prostějov
 
Dopad přednášky na studenty i pedagogy byl tak velký, že předčil všechna naše očekávání a přesvědčil nás o nutnosti takového působení na všechny mladé lidi.
ředitel Střední odborné školy P. Bezruče, Zábřeh
 
Přiznám se, že těžko nacházím slova, kterými bych chtěl vyjádřit uznání Vaší přednášce, kterou jste zaujal přes 400 studentů v Šumperku. Množstvím vtipných přirovnání, nápadů jste nenásilně přinesl informace. Přiznám se, že Vás obdivuji. Ještě jsem neviděl člověka, který by po dvě hodiny tak dokázal udržet pozornost adolescentů. Jako učitel se mám toho od Vás mnoho co učit.
 Ing. P. Valter – Vyšší odborná škola a střední průmyslová Šumperk
 
Lektor zaujal především svým citlivým způsobem komuni­kace se žáky, které snad ani na vteřinu nenechal odbočit v myšlenkách od tématu. Vnímavou atmosféru ve třídě vytvořil také laskavým a milým výkladem i humornými příhodami ze života.
Dagmar Vančurová, ZŠ Domažlice
 
Úžasný, fantastický. Něco takového tady ještě nebylo. Díky, díky!!!
ředitel Soukromé střední zdravotnické školy Mělník
 
Přednáška byla velmi zajímavá, měla velmi dobrou úroveň. Předná­šející dokázal žáky zaujmout a upoutat.
Gymnázium Moravská Třebová
 
Přednáška měla u žáků velice kladný ohlas. Byla vedena nenásilným a zajímavým způsobem, z tohoto důvodu máme jako škola zájem o další spolupráci s Vámi.
SOU služeb, Hradec Králové
 
Lektor zaujal žáky i učitele v besedě navozením ovzduší důvěry a otevřenosti...Oceňujeme vysokou úroveň přednášejícího včetně názorných ukázek.
Ing.Luděk Roleček - ředitel ISŠT Vysoké Mýto
 
Přednáška byla velice zajímavá. Oceňujeme odbornost lektora i ná­zorné ukázky. Děkujeme.
Spec. škola pro sluchově postižené Hradec Králové – I. Civaňová
 
Přednáška se opět setkala s velmi kladným ohlasem nejen žáků, ale i přítomných pedagogů. I toto vážné téma o AIDS bylo podáno vtipnou formou, zaujaly vyprávěné příběhy a prezentace...
Studenti si vzali poučení a udrželi pozornost.
Mgr. Baltusová - Gymnázium Slovanské nám. Brno
 
Přednáška se studentům a učňům naší školy velmi líbila. Pan Řehák je už v prvních minutách dokázal zaujmout svým přístupem, dokázal si získat jejich pozornost a zájem, což se málokomu podaří....Přednáška splnila svůj účel. Máme zájem o další spolupráci.
Mgr. Kvapilová - SOU plynárenské Pardubice
 
Žáci sledovali přednášku s velkým zaujetím. Získali spoustu informací přitažlivou formou. Pan Řehák je získal nejen vhodnou prezentací (fotografie, filmy...) ale i svým smyslem pro humor.
Mgr. Zdeňka Modráčková - školní metodik prevence ZŠ Chrast u Chrudimi
 
Strhující, působící na city, studenti byli zcela pohlceni. V každém případě máme zájem o další podobnou přednášku.
Jana Jírů - SŠ obchodu a služeb Žamberk
 
Přednáška byla pro děti naší školy velmi zajímavě a záživně udělaná. Dětem se velmi líbila. 
ředitel SŠ a ZŠ pro sluchově postižené, Olomouc
 
Díky za zajímavou a živou přednášku. Žáky zaujala i pobavila a velice nenápadně upozornila na vážné nebezpečí, která je v životě mohou čekat.
Základní škola Litomyšl
 
Velmi poutavá a zajímavá přednáška. Velkou roli sehrála osobnost pana Řeháka, příběhy ze života skutečných lidí mají na studenty velký vliv...děkujeme...
Mgr. PetraTroníčková - školní metodik prevence SPŠ chemická Pardubice
 
Přednáška byla velice přínosná. Přednášející dokázal žáky do problematiky vtáhnout a použil velmi zajímavé metody, autentické videa a fotografie.
Mgr.Jindra Nováková, ZŠ Beroun - Závodí  
               
Přednáška byla velmi působivá, naši žáci byli velmi spokojeni, zanechala v nich velmi silné dojmy. Přístup byl velmi profesionální a budeme moc rádi pokud přijede přednášet i v budoucnu..
SOŠ a SOU Dvořákova 19, Znojmo 
 
Přednášející vynikajícím způsobem zpracoval toto nelehké téma. Způsob jeho podání úžasně sedl dané věkové skupině. Osobně si velice vážím jeho citlivého a upřímného přístupu v otázkách lásky, ale s dostatečně silným důrazem na číhající nebezpečí např. v podobě onemocnění virem HIV.                            
Mgr. Dana Holubářová, Gymnázium Ústí nad Orlicí
 
Chtěla bych vám poděkovat a zároveň vyseknout ohromnou poklonu, protože dokážete zaujmout. Máte veliké charisma, které okolo vás přechází na ostatní. Jsem nadšena a kolegové i žáci také. Určitě jsme se neviděli naposled, …už teď se těším na další možnou přednášku.                    Mgr. Michaela Černá, ZŠ Roztoky
 
Dovolujem si srdečne poďakovať za krásne slová, ktoré boli vyslovené dnes v našej škole a zanechali nielen vo mne, ale dúfam i v našich deviatakoch dobrý pocit a prinútili nás zamyslieť sa nad slovami, ktoré spontánne vychádzali z vaších úst. Chcela by som Vám ešte veĺa napísať, ale žiadne slová nedokážu v tejto chvíli vyjádrit´čo cítim po dnešnej prednáške… Bolo to fantastické a želám si, aby aspoň malý kúsok pravdy ostal v každom z nás.
Mgr. Anna Ďuricová, ZŠ Štúrova, Myjava - Slovensko
 
Přednáška byla obsažná, vtipná, zajímavá. Děti byly vtaženy do děje poutavou formou a pochopily závažnost problému. Děkujeme. Za vyučující: Byli jsme opravdu nadšeni!
Mgr. Ivana Lacinová, ZŠ Generála Janouška, Praha - Černý Most
 
Naprosto nezapomenutelná přednáška. Tak zajímavé a přesto závažné téma bylo podáno vynikajícím způsobem.
Mgr. Lenka Húšťová, ZŠ Trávníky - Vsetín
 
Přednáška velmi studentky zaujala a dokázala strhnout. Aktuální přínosné téma bylo pečlivě připravené. Děkujeme.
Máme zájem o další spolupráci.
PhDr. Lenka Tuzarová, Církevní zdravotnická škola,  ul. Ječná 33, Praha 2
 
Přednáška byla skvělá, děti velmi zaujala. Obsahovala řadu podnětů k hlubšímu zamyšlení nad sebou samým a svým přístupem k partnerskému životu. 
Mgr. S. Švejcar ZŠ Litomyšl
 
Lektor ABATOPu zaujal žáky i učitele v besedě navozeném ovzduší důvěry a otevřenosti při vysvětlování konkrétních údajů a faktů, týkajících se dané problematiky. Oceňujeme vysokou úroveň přednášejícího včetně názorných ukázek.
Ing. L. Roleček ředitel ISŠT Vysoké Mýto
 
Působivé, šokující, upřímné, nenásilně výchovné, nesmírně varující před nahodilými vztahy. Pan Řehák předvedl obdivuhodný výkon, má pedagogický a herecký talent. Na žáky velmi silně zapůsobil. 
 Mgr. T. Žáčková, Mgr. D. Kazdová, Gymnázium Hořovice

 
Milá paní Stehlíková,
Vaše přednáška žáky zaujala a byla obrovským přínosem pro všechny žáky, myslím, že na tom má podíl i Váš uvolněný pohodový projev přizpůsobený právě tomuto věku. Moc děkuji za žáky i za sebe.
Marie Brosová, SOŠ a SOU Polička
 
Přednáška byla velmi přínosná a profesionálně odvedená. Studenti byli pozorní celé tři hodiny a informace i lidská poselství na ně měly značný dopad. Líbila se nám forma, která střídala odlehčení se závažnými osobními sděleními.
Mgr. J. Hladký ředitel ZŠ J.K.Tyla, Písek
 
Vážený pane Řeháku,
jako ředitelka školy jsem měla možnost být přítomna Vaší přednášky k problematice onemocnění AIDS, kterou jste realizoval v naší škole pro dvě třídy čtvrtého ročníku.
Zkušenost, že žáci střední školy soustředěně a naplno vnímají dvě hodiny cizího přednášejícího a nakonec vyhodnotí bez rozdílu své inteligenční či sociální úrovně, že vyslechli dosud nezajímavější přednášku svého života, byla pro mne, vážený pane Řeháku, naprosto ojedinělá a výjimečná.
 Kromě obdivu a poděkování, které Vám právem patří jako člověku, který svými přednáškami odvádí maximální kvalitu učitelskou i lidskou, bych ráda vyjádřila neskromné přání, zda bychom jako škola mohli s Vámi navázat trvalejší spolupráci. Aby i další generace žáků naší školy měly možnost se s Vámi setkat a vyslechnout důležité informace právě od Vás.
PhDr. Jana Podoláková, ředitelka, Hotelová škola, Poděbrady 
 
Přednáška byla velmi zajímavá, poutavou formou, pro žáky měla velký přínos.
PaedDr. Jiřina Netíková, ZŠ Nový Hradec

Velice pěkná přednáška, skvělý přednes lektora, výborný doprovodný materiál. Přednáška byla velice motivační nejen pro žáky, ale i učitele.
Mgr. M.Cajska, zástupce ředitele ZŠ Hlušice

Přednášky o HPV jsem se zúčastnila jako pedagogický doprovod žáků devátého ročníku. Dle mého názoru byla zajímavou formou žákům, děvčatům i hochům, prezentována fakta o infekci virem HPV, jejím přenosu, příznacích a hlavně o její prevenci. Přednáška byla doprovázena prezentací s faktickými informacemi a názornými obrázky. Besedu s žáky paní Stehlíková prokládala postřehy ze svého života a života nejbližšího okolí. Mohu říci, že žáky dané téma zaujalo, během přednášky bedlivě naslouchali a určitě si z ní odnesli mnoho důležitých informací. I pro mě, coby dospělého člověka, byla určitě přínosem a i já jsem se dozvěděla věci, o kterých jsem nevěděla, a které mě překvapily. Tuto přednášku mohu jen doporučit.                                     Mgr. Michaela Mazlová, ZŠ Laštůvkova, Brno 

 

Přednáška spojená s prezentací a besedou byla vedena v přátelské atmosféře. Žáci poslouchali s velikým zaujetím, zapojovali se do debaty a akci hodnotili velmi kladně. Přednáška určitě vedla k zamyšlení nad svým vlastním chováním i k zamyšlení nad přístupem k partnerskému životu.
Mgr. Iva Přibylová, ZŠ TGM Borohrádek

 

 Dnes ste nás navštívili v Topoľčanoch, na Súkromnej strednej odbornej škole. Nedá mi nenapísať Vám. V mene celej školy, ale hlavne z vlastnej pohnútky a potreby Vám chcem vyjadriť úprimnú a veľkú vďaku za službu, ktorú takýmto spôsobom prejavujete. Za to že dar a talent, ktorý ste dostali do vienka, viete tak krásne zúročiť a podať všetkým naokolo. Prednáška bola vynikajúca a študentom i nám všetkým sa veľmi páčila. I pre mňa bolo v nej veľa silných momentov. Máte môj srdečný obdiv. Vďaka ľuďom ako Vy, je svet krajší a lepší. Verím, že sme sa nevideli naposledy. Bola by som veľmi rada, ak by sme aj v budúcnosti poriešili spoluprácu.
S pozdravom a úctou
Mgr. Rybanská Lucia, SSOŠ Topoľčany
 
 
Pane Řeháku,
ještě jednou bych vám chtěla poděkovat za středeční besedu. Mluvila jsem se studenty, byli nadšení, ale to bylo vidět už během besedy. Byla to nejúžasnější preventivní akce, kterou jsem zažila, především proto, jak si dokážete mládež získat, jste skvělý řečník - máte můj obdiv.

Mgr. Lucie Charvátová, VOŠ a SPŠE Plzeň
 
Výborná přednáška, emotivní a praktická. Skvělý projev přednášejícího, výborná atmosféra, perfektní prezentace s napětím i humorem. Moc, moc, moc díky.
Mgr. Hana Kohoutová, SOŠ a SŠ Zdrav. Benešov
 
Dobrý den, pane Řeháku,                                                                                                         ráda bych Vám alespoň touto cestou poděkovala za včerejší program v naší škole. I letošní deváťáci byli nadšení! Pochvalu za způsob provedení přednášky vyřizuji také od kolegů. Noví pedagogové, kteří Vás ještě neslyšeli, mně řekli, že ještě takovýto perfektní pořad nezažili. Ještě jednou děkujeme a budeme moc rádi, pokud s námi budete počítat i v příštím roce.                      
Mgr. Iva Přibylová, ředitelka ZŠ TGM Borohrádek
 
Dobrý den pane Řeháku,
uplynuly již dva roky od té doby, co jste byl u nás (již po několikáté) ve škole. Žáci na Vaši přednášku velmi vzpomínají, opravdu je velice zasáhla. Dokonce i bývalí žáci označují Vaši přednášku za to nejlepší, co jim ve škole bylo nabídnuto mimo vyučování. Velmi Vás prosím, udělal byste si čas na naše žáky 1. a 2. ročníku i v tomto školním roce? Nevymýšlím žádné termíny, jsme ochotni se přizpůsobit. Vím, že jste velmi vytížen. Vím, že Vaše přednášky jsou kvalitní, že žáky zasáhnou tak hluboce, že o problému začnou zodpovědně přemýšlet. Těším se na Vaši odpověď.

Mgr. Věra Večerková, Obchodní akademie a VOŠ Příbram