Nabízíme pro školy

Přednášky pro základní a střední školy

  Mgr. Vladimír Vácha

  kontakt: vacha.ksm@seznam.cz

  Tel. 605 873 150

  Skype: vladavacha

 Nabízená témata a podmínky : - ZDE -

  

1) HIV to je tvá volba (O nemoci AIDS a vztazích)

2) Nebezpečné sekty

3) Antisemitismus a holocaust

4) Nemoc jménem šikana

5) Nebezpečí v kyberprostoru

6) Kyberšikana

7) Netolismus

8) Fake news

9) Tabák jako legální droga (Moderní je nekouřit)

10) Přátelství, láska...a tak trochu sex

11) Reprodukční zdraví a antikoncepce

12) Jak přežít dospívání

13) Život v závislosti

14) Prohra může být výhra

15) Vztahy v kolektivu

16) Řešení konfliktů

Další témata přednášek

17) Bible – kniha pro 21.století

18) Srovnání světových náboženství

19) Hus, jak ho neznáte (Tajemství Husových stop)

20) Staleté kořeny

21) Komenský 2020

V rámci projektu " S úctou k životu" nabízíme přednášky na téma:  

nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti.

 V ČR stále roste počet HIV poz. lidí. Za poslední tři roky byl   pravidelně zaznamenán největší nárůst počtu lidí infikovaných HIV. Tito lidé jsou vyřazeni ze společnosti, ztrácí zaměstnání, prožívají beznaděj. Nemocní prožívají dlouhodobé bolesti, často je opouštějí rodinní příslušníci a přátelé. Léčba nevyléčitelně nemocných je velmi nákladná. Náklady na lékařskou péči jsou nesrovnatelně vyšší než náklady vynaložené na prevenci.
AIDS už není jen nemoc homosexuálů a lidí, kteří si nitrožilně aplikují drogy. HIV se šíří skrze sexuální vztahy. Postiženi jsou většinou mladí lidé. 
        Mládeži v České republice jen málokdo předkládá odpovědnost za vztahy, které navazují. Přednáškou seznamujeme mládež s problematikou nemoci AIDS, hovoříme o sexu, lásce a věrnosti. Naší snahou je povzbudit a vést studenty k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli jej z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. 
       V přednášce vyzdvihují lektoři ABATOP panenství a panictví a studenty povzbuzují k sexuální zdrženlivosti až do manželství, a později k manželské věrnosti. 
       Přednášky jsou určeny pro základní školy (8. a 9. ročníky) a středoškolskou, učňovskou mládež.
      O tyto přednášky je ze strany ředitelů, učitelů a studentů veliký zájem. Vedle základních pravd o problému HIV/AIDS a vyprávění mnoha příběhů se také dotýkáme i žhavých témat jako jsou drogy, promiskuita, antikoncepce, láska a zamilovanost. Po přednáškách lektoři mívají mnoho osobních rozhovorů. Stává se nám, že studenti děkují za to, že jim přednáška pomohla a povzbudila je k novým začátkům. Mnozí zašli ve svých vztazích již příliš daleko a někteří toho litují. Hodnocení ze strany učitelů a ředitelů škol je dobré. Viz sekce hodnocení přednášek.
Obdrželi jsme mnoho děkovných dopisů z celé ČR. Dostáváme žádostí o přednášky z nejrůznějších míst, škol, dětských domovů.
     Přednáška trvá 2-3 vyučovací hodiny a je zdarma. Uvítáme příspěvek na pokrytí cestovních nákladů. Na příspěvek vystavíme příjmový  doklad, nebo fakturu. Pokud škola může a bude chtít  místo cestovného přispět za přednášku, tak to je také možné. Každý příspěvek potěší.
Podmínky besedy:
    Třídy mohou být spojené. Můžeme přednášet i ve větších sálech pro více studentů. Používáme svůj vlastní projektor a náš jediný požadavek na Vás je zajistit alespoň částečné zatemnění místnosti, ve které bude beseda probíhat. Čím je kvalitnější zatemnění, tím lépe. Stačí závěs, žaluzie. Po přednášce můžeme se studenty neformálně hovořit a odpovídat na jejich otázky. 
            Máte-li o tuto přednášku zájem, co nejdříve nás kontaktujte.  Viz objednávka zde.

  ________________________________________________________________________________________________________

         PARTNERSTVÍ , aneb jak na to, když nevíš, jak na to.

- pro mládež od 13 let (1-2 vyučovací hodiny )

      V tématu půjde o zamyšlení nad tím, jak nalézt životního partnera. Jak prožívají lásku kluci a děvčata, rozdíl muž a žena, erotika a estetika, sexuální vášeň, jak získat přízeň druhého atd. Praktické, příběhy. Jak se bránit sexuálnímu vydírání. O panenství a o tom, když už je pozdě. Přednáška je humornou formou.

 Přednáška je na 1-2 vyučovací hodiny a je zdarma.

Uvítáme příspěvek na pokrytí cestovních nákladů.

Na příspěvek vystavíme příjmový doklad nebo fakturu. Pokud škola může a bude chtít  místo cestovného přispět za přednášku, tak to je také možné. Každý příspěvek potěší.

  Podmínky besedy:

Třídy mohou být spojené. Můžeme přednášet i ve větších sálech pro více studentů. Používáme svůj vlastní projektor a náš jediný požadavek na Vás je zajistit alespoň částečné zatemnění místnosti, ve které bude beseda probíhat. Čím je kvalitnější zatemnění, tím lépe. Stačí závěs, žaluzie. Po přednášce můžeme se studenty neformálně hovořit a odpovídat na jejich otázky.

             Máte-li o tuto přednášku zájem, co nejdříve nás kontaktujte. Viz objednávka zde.


  Soucit s trpícími (1- 2 vyučovací hodiny)

Přednáška je vhodná pro střední zdravotnické školy, gymnázia a střední pedagogické a sociální školy. Během přednášky vyprávíme  několik příběhů mladých nemocných lidí. Služba umírajícím - jak doprovázet nevyléčitelně nemocné. Co prožívají, jak se o ně starat. Osobní sdílení.

 

Přednáška je na 1-2 vyučovací hodiny a je zdarma. Uvítáme příspěvek na pokrytí cestovních nákladů. Na příspěvek vystavíme příjmový doklad, nebo fakturu. Pokud škola může a bude chtít místo cestovného přispět za přednášku, tak to je také možné. Každý příspěvek potěší.

         Podmínky besedy:

Třídy mohou být spojené. Můžeme přednášet i ve větších sálech pro více studentů. Používáme svůj vlastní projektor a náš jediný požadavek na Vás je zajistit alespoň částečné zatemnění místnosti, ve které bude beseda probíhat. Čím je kvalitnější zatemnění, tím lépe. Stačí závěs, žaluzie. Po přednášce můžeme se studenty neformálně hovořit a odpovídat na jejich otázky.
         Máte-li o tuto přednášku zájem, co nejdříve nás kontaktujte. Viz objednávka zde.

    Přednášku na téma:

    ŽIVOT V ZÁVISLOSTI
Přednášky Romana Povaly  na téma „Život v závislosti“ jsou velmi silné, žádané, působivé. Přednáší na základních a středních školách, v kinech, divadlech, domovech dětí a mládeže. Je velmi žádaným řečníkem u učitelů, vychovatelů, drogových preventistů na školách i u rodičů. Jeho vlastní zkušenost s drogou je základem velmi osobního a citlivého přístupu ke studentům. Během vyprávění svého svědectví si velmi rychle získá posluchače, studenti vědí, že před nimi stojí proměněný člověk s hlubokou životní zkušeností. Jako externista je zván do kontaktních center, diagnostických ústavů a také osobně pomáhá závislým lidem z ulice.
Roman je ženatý má dvě děti.
Díky své zkušenosti ze samého dna hlubin beznaděje  a osobní záchrany, má blízko ke službě lidem nacházejícím se v podobné situaci, kterou také prošel. Jeho motivem je upřímné a jasné varování před propastí drog.
Jeho služba vychází z vlastního vnitřního přesvědčení a z vděčnosti, že on sám mohl začít nově.
     Osobní doporučení od Tomáše Řeháka, ředitele ABATOP z.s.
       Absolvoval jsem již mnoho přednášek na téma protidrogové prevence. Přednášky Romana Povaly jsou jedinečné a hodnotím je mezi nejlepší. Lidé přicházejí v očekávání, co se bude dít. Např. studenti slyšeli již tolik nudných přednášek. Není jednoduché přednášet mladým lidem a udržet jejich pozornost. Již po několika minutách přednášky je v sále naprosté ticho a studenti i učitelé hltají každé slovo, sledují fotografie a skvělou mediální prezentaci.  Roman Povala se dotýká srdcí posluchačů, během přednášek je velmi pěkná atmosféra důvěry. Když vypráví svůj životní příběh, i ti největší drsňáci pozorně naslouchají a nevěří svým očím a uším, že z bývalého narkomana tu stojí člověk, který nyní pomáhá druhým lidem nalézt smysl života. Vyprávění prožitých příběhů ze života jeho bývalých kumpánů způsobuje občas mrazení v zádech. Hovoří o tom, že někteří jeho kamarádi nebo známí jsou již po smrti. Předávkovali se heroinem, nebo pervitinem. Romana Povalu dobře znám a velmi jej doporučuji. On zná mladé lidi a ví jak na ně. Na konci přednášek odpovídá s velikou moudrostí na množství dotazů. Studenti i učitelé si z přednášky odnášejí silné zážitky. Mladí lidé přicházejí, podávají ruce a děkují. Učitelé hovoří o tom, jak je velmi důležité a potřebné, aby tyto informace mohli studenti slyšet od muže, který poznal na vlastním životě co je drogová závislost.

       V případě Vašeho zájmu Romana Povalu co nejdříve kontaktujte:
      kontaktní tel. mob.  +420 739 584 184          

      Email: romanpovala@gmail.com

Velmi doporučujeme výbornou přednášku Johanky:

Nebezpečí pornografie.

Johanka vypráví posluchačům svůj osobní příběh. Její svědectví odhaluje nebezpečí pornografie a ukazuje, jak ničí lidské život. Posluchači mají možnost vidět pornografii z úhlu pohledu ženy, která prožila vlastní zkušenost. Vypráví příběhy osob, které zasáhl pornoprůmysl a měl zničující dopad na jejich životy.

Během přednášky Johanka apeluje na mladé dívky, které mají pokušení a uvažují o nabídce „rychlého a snadného“ přivýdělku. Uvažují o nabídce nafocení erotických fotografií a o účinkování v pornografických filmech.

Cílem přednášky je u posluchačů posílit vědomí jejich vlastní hodnoty a sebevědomí. Povzbuzuje mládež ke zdrženlivosti v oblasti sexuality a hledání vyšších životních hodnot a osobního vztahu s Bohem. Johanka pomáhá a ukazuje východisko lidem, kteří jsou již závislí na pornografii. Svědčí o tom, že mohou najít svobodu, odpuštění stejně tak, jak ji nalezla Ona sama. Cílem je vést mladé lidi k prevenci v této oblasti, ale také zároveň podat pomocnou ruku, pokud již mají nějakou zkušenost či osobní problém.

Mladí lidé v dnešní době nemají mnoho příležitostí se bavit otevřeně o škodlivosti pornoprůmyslu ve školách, a zejména pak s někým, kdo má vlastní zkušenost. Toto téma je pro mladé lidi velmi „ přitažlivé“!

Přednáška je velmi poutavá a zajímavá jak pro chlapce, tak pro děvčata.

Přednáška trvá 2 hodiny. Je vhodná pro 9 roč. ZŠ a všechny ročníky SŠ.

Kontakt: pouze přes email: tomi.rehak@seznam.cz

Velmi doporučujeme přednášky Davida Rafaela.

TÉMA: Život v podsvětí

Přednáška vychází z vlastní zkušenosti lektora. Vypráví svůj životní příběh, který začíná experimentováním s drogami v útlém mládí a pokračuje drogovým manželstvím s manželkou, rovněž narkomankou. Příběh naštěstí končí šťastně. Posluchači se dozvědí, jak snadno se lze dostat do propasti drogové závislosti a na šikmou plochu. Jak lehce lze rozbít rodinné i mezilidské vztahy. David vypráví o již nežijících kamarádech a o zničených životech mnoha přátel.

Společně s manželkou nyní pomáhá drogově závislým mladým lidem, najít cestu ke svobodě. Cílem není drogy zakazovat a odsuzovat ty, kteří mají s drogami problém. David se snaží posluchače motivovat k životu a ke zdravé sebeúctě. Z vlastní zkušenosti ví, že právě špatný vztah k sobě samému je častým důvodem k vytvoření drogové závislosti u mladého člověka.

David se snaží přednáškou ukázat na hodnoty jako je láska, Bůh a život sám. Davidovým poselstvím jsou studenti zasaženi a vytváří se osobní důvěra. Díky tomu je s některými studenty i v dalším kontaktu. Ti někdy hledají pomoc nejen pro sebe, ale i pro své kamarády nebo příbuzné. David nabízí možnost pomoci mailem, skypem, apod., často se s manželkou se zájemci schází na osobních schůzkách. 

Přednáška na školách trvá 2 vyučovací hodiny.

Je vhodná pro 8-9 roč. ZŠ a všechny ročníky SŠ.

Kontakt: david.rafael.cz@gmail.com

 TÉMA: Z bláta ulice do nejvyšších sfér:

David vypráví osobní příběh, jak se z narkomana stal podnikatelem, který během tří let sedí za stolem s řediteli největších českých firem a pomáhá jim vytvářet miliardové obraty. Po zázračném osvobození z drogové závislosti začal podnikat a postupně se dostal do okruhu nejbohatších podnikatelů. Vytvořil vlastní internetový systém, který dokáže přivést do prodejen 3mil. zákazníků. Tento systém se stává příkladem a předmětem kopírování u mnoha nadnárodních firem.

Během přednášky se dotýká tématu: Jaké myšlenky dávají impulz k vytvoření takového systému? Jedná se o obecný princip? Vztahy mezi obchodními partnery. Může mě společník nebo obchodní partner okrást? Jaké jsou morální hodnoty podnikatele? Je podnikání pro každého? Mohu začít podnikat jako mladý? Jaké jsou rozdíly mezi podnikateli? Může podnikatel zkrachovat a následně znovu povstat? Co může vést k tomu, že někdo přestane chtít podnikat? Vyhoření.

Jak viděl své podnikání Tomáš Baťa a jak je vidí dnešní čeští podnikatelé. Jaké jsou trendy a budoucnost podnikání?

Tyto a podobné otázky dostává od mnoha lidí. V přednášce na tyto otázky odpovídá a také ukazuje na vyšší ekonomické i duchovní principy, které používali čeští reformátoři.  

Přednáška trvá 2 vyučovací hodiny.

Je vhodná pro 9 roč. ZŠ a všechny ročníky SŠ.

Výborně se doplňuje s ostatními tématy.

Kontakt: david.rafael.cz@gmail.com

TÉMA: Inspirace k osobnímu rozvoji:

Žijeme v době odbornosti. Proto je dnes, více než dříve, nutné prozkoumat a pochopit jak věci fungují. Každá úspěšná stavba musí mít kvalitní architekturu, nejen estetickou, ale i funkční, proto aby nespadla. Každý stroj potřebuje být přesný, vyladěný apod... vše vyžaduje odbornost - engeniring.

Podobně je to s člověkem. Anatomie lidského těla již objevila téměř vše, co se objevit dá. Díky tomu umí lékaři mnoho věcí opravit, chirurgie je téměř dokonalá.

Člověk má ale i anatomii duše nebo-li vnitřního člověka. Láska, intuice, soucit, sny, vize a mnoho dalšího, se nachází právě v tomto vnitřním člověku. Stejně jako v našem těle, i v duši existují určité principy a zákonitosti.

David vypráví z vlastní zkušenosti, která ukazuje, že porozumění sobě samotnému a  tomu jak nás Bůh stvořil, dává sílu a motivaci čelit těžkým životním situacím a posiluje podstatu víry.

Ze všech dosavadních životních zkušeností a vlastních studií vytvořil motivační přednášku, kterou mladí lidé a mnozí podnikatelé rádi poslouchají.  Přednáška vychází z úcty k člověku, jakožto Božímu stvoření a k Bohu.

 Myšlenky jsou prezentované graficky a srozumitelně. Jasně pojmenovávají potřeby člověka, od nejzákladnějších (jídlo, teplo atd.) až po ty nejvyšší (potřeba lásku nejen přijímat, ale i dávat), dále  potřebu vědět, proč žijeme, že každému z nás byly dány určité dary atd.

Přednáška trvá 2 hodiny.

 Kontakt: david.rafael.cz@gmail.com

Přednášky pro základní a střední školy

  Drahoslavy Stehlíkové DiS.

  kontakt:

  E-mail: da.stehlikova@seznam.cz

  mob.: 777 552 459 

   Nabízená témata a podmínky : - ZDE -

   na téma:

   „Nemoc si nevybírá, vy si vybrat můžete“.

    Jde o přednášku o nebezpečí nákazy virem HPV (lidský papilomavirus, který napadá buňky lidské pokožky a sliznic a je příčinou nádorů.)
    Přednáška je vhodná pro 8. a 9. ročníky základních škol a pro všechny studenty středních škol. Informace, o kterých Drahoslava Stehlíková přednáší, vycházejí z její dlouholeté praxe v oblasti onkologické prevence.
V České republice stále roste počet lidí infikovaných virem HPV. S počtem nakažených HPV přibývá i nádorů. Rakovina děložního čípku je se svým četným výskytem druhým nejčastějším typem rakoviny u žen. Karcinom způsobený HPV ohrožuje muže i ženy. Infekce v mnoha případech probíhá bezpříznakově.
    Preventivní kontroly mohou zachránit život.
    Bohužel čtyři z pěti žen umírajících na rakovinu děložního čípku, nevěděly nic o této problematice a preventivní kontroly zanedbaly. HPV se šíří skrze sexuální vztahy.
Osmdesát procent mladých lidí se infikuje během prvních tří let svého sexuálního života. Je to především způsobeno brzkým začátkem sexuálních kontaktů mladistvých, kdy se v tomto věku na děložním čípku dívek nacházejí specifické buňky s receptory vnímavými pro HPV. Dalším neméně důležitým faktorem je sexuální promiskuita mladých lidí, která je považována mnohdy za normu.
Mládeži v České republice jen málokdo předkládá odpovědnost za vztahy, které navazují. Nacházíme se v situaci, kdy je velmi důležité hovořit
otevřeně o způsobech infekce HPV, preventivních opatřeních, jako i o možnostech jejího léčení, abychom zabránili nákladné léčbě v pozdních stádiích rakoviny či předčasné smrti lidí.
    Cílem přednášky je snížení rizikového chování mládeže, snížení rizika infekce HPV a pohlavně přenosných chorob. Přednáška motivuje k odpovědnosti při navazování partnerských vztahů, povzbuzení k sebeovládání,
věrnosti a úctě k druhému pohlaví.

    Přednáška trvá 1 vyučovací hodiny a je zdarma. Příspěvek na pokrytí cestovních nákladů je vítán. Na příspěvek lze vystavit příjmový doklad, nebo fakturu. Pokud škola může a je ochotna, místo cestovného přispět za přednášku, tak je to také možné. Každý příspěvek potěší.

Více informací zde: Nabídka přednášek a také přednášek Etických dílen pro ZŠ.

V případě Vašeho zájmu co nejdříve kontaktujte Drahoslavu Stehlíkovou:

Kontaktní telefon: 777 552 459 ,
E-mail:  da.stehlikova@seznam.cz

Přednášky pro základní a střední školy

  Lídy Pohankové DiS.

  kontakt:

  E-mail: lida.pohankova@seznam.cz

  mob.: 732 220 863

 

 

Přednášky pro střední školy a učiliště na téma:

 1) Na základce jsem ještě nevěděl o čem je řeč, ale teď to potřebuji vědět.

 2) O nemoci Aids, sexu, lásce a věrnosti

 Přednášky pro 6. až 9. ročníky základních škol na téma:

 1) Co se to se mnou děje? (pro děvčata)

 2) Co se to se mnou děje? (pro chlapce)

 3) Dobrodružství života před narozením

4) Chodíme spolu - zamilovanost a láska - představy a skutečnost

5) Jak si nenechat ublížit (ve vztahu muže a ženy, v sexualitě...)

6) Poruchy příjmu potravy (pro děvčata)

7) O nemoci Aids, sexu, lásce a věrnosti

Více informací zde: Nabídka přednášek Lídy Pohankové

V případě Vašeho zájmu co nejdříve kontaktujte Lídu Pohankovou.

E-mail: lida.pohankova@seznam.cz

mob.: 732 220 863

 

  Pavel Pakosta

  kontakt: mob.: 739 524 737

  E-mail: pavel.pakosta@seznam.cz

 

AIDS, SEX, LÁSKA, VĚRNOST

Cílem je motivovat posluchače ke změnám chování takovým směrem, který povede k omezení dalšího šíření infekce HIV/AIDS, pohlavních nemocí a zneužívání návykových látek a drog.

Seznámení studentů s rizikovým chováním, cestách přenosu viru HIV, který způsobuje onemocnění AIDS a s prevencí.

Zájmem lektora je povzbudit a vést studenty   k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Zdůrazněn je také negativní vliv drog na lidský organizmus.

HOLOCAUST   A  EXTREMISMUS

Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – jsou studenti interaktivní formou seznámeni s praktickou podobou rasové diskriminace a jsou vedeni k tomu, aby o ní samostatně uvažovali.
Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se vyskytují i v současné době.
 

KYBERŠIKANA

Žáci jsou interaktivní formou seznámeni s „nemocí“ zvanou šikana nebo kyberšikana. Jsou vedeni k budování kamarádských vztahů a nesobeckého jednání. Učí se rozpoznávat nebezpečí zneužívání osobních dat, ale také jak se ubránit proti lidem, kteří skrze manipulaci ohrožují zdraví našich dětí.

Cílem je chránit děti před vzájemným si ubli-žováním s využitím internetu a také poukázat na další nebezpečí, které ohrožují jejich zdraví skrze virtuální svět. 

Přednášky pro základní a střední školy

 

 Ing. Erika Bednaříková, Dis. MSc.

 e-mail: ssipecka@gmail.com

 mob.: 777 237 632

 Upozornění v roce 2022 - nepřednáší z důvodů mateřské

 

 

 

Témata: 

 Anotace programů a více informací o lektorce 

     1. Moc slov (o efektivní komunikaci nejen ve třídě)

    2. Když hra není hra (řeší šikanu)

    3. Posedlost jídlem (řeší závislost na jídle a PPP)

    4. Když nestojí za to pro lásku umírat (prevence nemoci AIDS)

    5. Staleté kořeny (podpora národního cítění)

    6. Po husích stopách (odkaz Mistra Jana Husa)

 

 Velmi doporučujeme přednášky:

      

    Slavoje Raszky z Třince:

     Kontakt:

       Email: Slavoj.raszka@cb.cz

     Mobil. 739 324 594

                                 

      Témata:

Přátelství, láska a sex
Zaměření: Dospívání a partnerství
Přednášky probíhají po předchozí domluvě s lektorem
Místo přednášek: Školy, kluby mládeže
Určeno pro: 8.-9. ročník základních škol a 1. ročník středních škol

 

 

Nemoc zvaná ŠIKANA
Zaměření: Problematika šikany na základních a středních školách
Přednášky probíhají po předchozí domluvě s lektorem
Místo přednášek: Školy, kluby mládeže
Určeno pro: 5.-9. ročník základních škol a 1. ročník středních škol

 

 
KYBERŠIKANA - predátor na obzoru
Zaměření: Problematika KYBERŠIKANY na základních a středních školách
Přednášky probíhají po předchozí domluvě s lektorem
Místo přednášek: Školy, kluby mládeže
Určeno pro: 7.-9. ročník základních škol a všechny ročníky středních škol

NETHOLISMUS - Nebezpečí IT techologií hrozící  dětem          

Nebezpečí IT technolofií, hlavní nástrahy a Netholismus (závislost na internetu)Přednášky probíhají po předchozí domluvě s lektorem
Místo přednášek: Školy, kluby mládeže
Určeno pro: 7.-9. ročník základních škol a všechny ročníky středních škol

 
Facebook a jeho pravá tvář
Zaměření: Problematika KYBERŠIKANY na základních a středních školách
Přednášky probíhají po předchozí domluvě s lektorem
Místo přednášek: Školy, kluby mládeže
Určeno pro: 7.-9. ročník základních škol a všechny ročníky středních škol

Zneužití - Jak si nenechat UBLÍŽIT
Zaměření: Prevence zneužití dětí (základní školy)
Přednášky probíhají po předchozí domluvě s lektorem  

Místo přednášek: Školy, kluby mládeže
Určeno pro: 7.-9. ročník základních škol a všechny ročníky středních škol
             


Nebezpečí kouření aneb v čem nám reklama lže
Zaměření: Prevence kouření hlavně u dětí na základních školách
Přednášky probíhají po předchozí domluvě s lektorem
Místo přednášek: Školy, kluby mládeže
Určeno pro: 4.-9. ročník základních škol a 1. ročník středních škol

 

Velmi doporučujeme školám tyto přednášky - Etických dílen  www.etickedilny.cz