Partneři

Děkujeme všem níže uvedeným dárcům, sponzorům a přispěvatelům a přátelům ABATOP. Jen díky jim můžeme pokračovat v naší činnosti.

 

Největší naše poděkování patří Pánu Bohu za jeho lásku a milost.

Děkujeme F-nadaci – která podporuje neziskové projekty, jejichž cílem či součástí je  

 umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot.

Děkujeme Victory Czech

 

Děkujeme Century 21 Vomastek

Děkujeme FBE s.r.o.

Děkujeme Foxtimě s.r.o.